brány a ploty

schody a zábradlia

lexanové prístrešky

mreže

František Kosmál - ZAMKO

Križovany nad Dudváhom 470, 919 24
0904 630 655
zamko.kosmal@gmail.com

IČO: 40 083 624
DIČ: 104 1809 131

galéria kontakt